CABLE POOLING OZE

Jako firma zajmująca się transformacją energetyczną wykorzystujemy cable pooling do optymalizacji infrastruktury energetycznej i promowania zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

  • Optymalizacja infrastruktury kablowej: Przeprowadzamy audyty istniejącej infrastruktury kablowej w różnych lokalizacjach, aby zidentyfikować obszary, w których można zastosować cable pooling. Następnie proponujemy rozwiązania mające na celu konsolidację lub ulepszenie istniejących tras kablowych, aby zwiększyć ich wydajność i zmniejszyć koszty eksploatacji.
  • Integracja źródeł energii odnawialnej: Pomagamy naszym klientom w integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy elektrownie wodne, poprzez wykorzystanie cable pooling. Projektujemy rozwiązania umożliwiające podłączenie tych źródeł do istniejącej infrastruktury kablowej w sposób efektywny i bezpieczny.
  • Usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą energetyczną: Świadczymy usługi doradcze dla naszych klientów w zakresie optymalizacji i zarządzania infrastrukturą kablową. Pomagamy w identyfikacji najlepszych praktyk cable pooling wedle konkretnych potrzeb oraz wspieramy w planowaniu i wdrażaniu projektów modernizacji infrastruktury energetycznej.
  • Edukacja i szkolenia: Organizujemy szkolenia i warsztaty dla klientów na temat korzyści i najlepszych praktyk związanych z cable pooling. Pomagamy klientom zrozumieć, jakie możliwości oferuje ta metoda oraz jakie korzyści ekonomiczne, środowiskowe i operacyjne wynikają z jej wdrożenia.
  • Monitorowanie i utrzymanie: Oferujemy usługi monitorowania i utrzymania zmodernizowanej infrastruktury kablowej. Zapewniamy klientom regularne przeglądy i konserwację, aby utrzymać wysoką wydajność i niezawodność systemu.

Poprzez powyższe działania możemy pomóc klientom w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury kablowej, redukując koszty eksploatacji, zwiększając wydajność energetyczną i przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Czym jest cable pooling?

Cable pooling to mechanizm umożliwiający wykorzystanie tego samego przyłącza do sieci elektroenergetycznej w celu podłączenia więcej niż jednej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Innymi słowy, polega na łączeniu różnych źródeł wytwórczych OZE, takich jak farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, w jednym miejscu, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury i zwiększenie efektywności produkcji energii.

Za przykład można podać hybrydowe instalacje OZE, które łączą farmę wiatrową i farmę słoneczną na jednym przyłączu. Kluczowym celem cable poolingu jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury przyłączeniowej oraz promowanie zrównoważonej produkcji energii.

Cable pooling w Polsce, wprowadzone przez nowelizację ustawy o OZE w 2023 roku, umożliwia łączenie wielu źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i solarne, do jednego punktu przyłączenia do sieci. System ten ma na celu optymalizację wykorzystania pojemności sieci, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury i potencjalne obniżenie kosztów inwestycji w nowe instalacje.

W Polsce termin „cable pooling” może być stosowany w kontekście zarządzania infrastrukturą energetyczną, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej. Transformacja energetyczna to proces zmiany sposobu wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii, który ma na celu przejście na bardziej zrównoważone, ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania.

W ramach transformacji energetycznej mogą pojawić się różne inicjatywy dotyczące zarządzania infrastrukturą energetyczną, w tym praktyki cable pooling, które mogą być stosowane w celu optymalizacji wykorzystania istniejących kabli energetycznych oraz integracji nowych źródeł energii odnawialnej do istniejącej sieci.

Cable pooling w Polsce obejmuje:

  • Optymalizację infrastruktury kablowej: Poprzez konsolidację kabli energetycznych w jedną trasę lub korzystanie z istniejących tras w celu zmniejszenia kosztów infrastruktury i minimalizacji wpływu na środowisko.
  • Integrację źródeł energii odnawialnej: Wykorzystanie praktyk cable pooling do integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne, do istniejącej sieci energetycznej zwiększa udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii.
  • Poprawę wydajności sieci: Grupowanie kabli energetycznych pomaga w optymalizacji przepływu energii w sieci, co przyczynia się do zwiększenia jej wydajności i elastyczności.

W kontekście transformacji energetycznej, praktyki cable pooling mogą stanowić ważny element strategii modernizacji infrastruktury energetycznej, która jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprzez optymalizację i efektywne zarządzanie infrastrukturą kablową, Polska może przyspieszyć przemianę dotychczasowych rozwiązań na bardziej zrównoważony i efektywny energetycznie system.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit