DLA DUŻYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm, potrzebują taniej oraz czystej energii, by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety aktualne prognozy wskazują, że ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać, poprzez możliwie szybkie wdrożenie w danym przedsiębiorstwie procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowana i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń, a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię, nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider), świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych, związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponujący wiedzą, kompetencjami, a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w sposób nieobciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowała specjalny program, polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.

DLA MAŁYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii, w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm, potrzebują taniej oraz czystej energii, by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety aktualne prognozy wskazują, że ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać poprzez szybkie wdrożenie w przedsiębiorstwach procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowana i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy, w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń, a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorstw o małym lub średnim zapotrzebowaniu na energię, nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider), świadcząca kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych, związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponująca wiedzą, kompetencjami, a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, umożliwiającym przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nieobciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowała specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit