CELE I KORZYŚCI GREEN HUB

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, przedsiębiorstwa poszukują coraz skuteczniejszych metod wspierania innowacji, wymiany doświadczeń i budowania ekosystemu biznesowego. W odpowiedzi na te potrzeby, coraz popularniejsze stają się huby biznesowe – dynamiczne przestrzenie, gdzie przedsiębiorcy, naukowcy i inwestorzy spotykają się, aby wspólnie kształtować przyszłość biznesu.

Green HUB PL jest centrum biznesowym integrującym w sobie: firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i instytucje otoczenia biznesu w celu budowy wspólnej strategii rozwoju z zakresu energetyki i innowacyjnych technologii.

Podstawowe cele Green HUB PL – Grupy Energetycznej:

 • Rozwój Lokalnego Ekosystemu Biznesowego: Wspieranie wzrostu lokalnej gospodarki poprzez tworzenie miejsc pracy, promowanie przedsiębiorczości i dostarczanie wsparcia dla miejscowych firm.
 • Dostęp do Finansowania: Ułatwianie dostępu do finansowania poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do inwestorów, programów wsparcia finansowego czy mentorów.
 • Zrównoważony Rozwój: Promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wspieranie firm, które dążą do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
 • Internacjonalizacja Biznesu: Pomaganie firmom w ekspansja na nowe rynki zagraniczne, nawiązywaniu międzynarodowych relacji biznesowych i zdobywaniu nowych klientów.
 • Wsparcie Innowacji: Tworzenie środowiska, które sprzyja innowacjom, wspiera rozwój nowych pomysłów i technologii.
 • Edukacja i Rozwój Kompetencji: Organizowanie szkoleń, warsztatów i mentorstwa w celu wspierania rozwoju umiejętności przedsiębiorców oraz pracowników firm działających w hubie.
 • Współpraca i Networking: Łączenie przedsiębiorców, start-upów oraz firm w celu budowania relacji biznesowych, wymiany doświadczeń i potencjalnej współpracy.
 • Efektywność Operacyjna: Zapewnienie infrastruktury i usług umożliwiających przedsiębiorcom skupienie się na swoich głównych kompetencjach, zamiast na infrastrukturze czy logistyce.
 • Cyfryzacja i Technologiczny Postęp: Promowanie wdrożeń technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorców, aby zwiększyć ich konkurencyjność.
 • Tworzenie Ekosystemu Wspierającego Startupy: Zapewnianie infrastruktury, mentorstwa i kapitału dla startupów, aby przyspieszyć ich rozwój i umożliwić im osiągnięcie sukcesu na rynku.

Uczestnicy Green Hub PL postanowili wspólnie realizować działania, łącząc trzy podstawowe kierunki biznesowe:

 1. Transformacja Energetyczna
 2. Wodoryzacja Przemysłu
 3. Sztuczna Inteligencja AI

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit