GRUPA ENERGETYCZNA

W ramach współpracy z różnorodnymi podmiotami z branży energetycznej oraz sektora inwestycyjnego, został zainicjowany Program „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”. Program ten, korzystając z naszych zaawansowanych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, nie generuje dodatkowych kosztów dla budżetu Państwa przedsiębiorstwa. Na nasz własny koszt, podejmiemy się budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej oraz zrealizujemy modernizację istniejących instalacji technicznych w Państwa zakładzie, dostosowując je do wykorzystania nowych, ekologicznych źródeł energii. Korzyścią dla Państwa przedsiębiorstwa jest otrzymanie czynszu za dzierżawę terenu pod inwestycję oraz możliwość zakupu energii na preferencyjnych warunkach, z cenami niższymi o 30 – 50% od standardowych cen rynkowych, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych. Dodatkowym atutem jest dostęp do energii w pełni ekologicznej i bezemisyjnej.

Nasza Grupa Energetyczna składa się z wykwalifikowanych specjalistów i partnerów technologicznych z szerokiego spektrum branż, specjalizujących się w tzw. energetyce alternatywnej. Są oni zaangażowani w realizację projektu w zależności od aktualnych potrzeb oraz dynamiki rozwoju przedsięwzięcia. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę, począwszy od przygotowania analiz i dokumentacji projektowej, po instalację i wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług energetycznych, które obejmują przeprowadzenie ekspertyz, określenie śladu węglowego, sprzedaż energii, realizację transformacji energetycznej, aż po budowę i pełne finansowanie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej. Jesteśmy wspierani przez spółki branżowe, wykonawcze, instytucje badawczo-rozwojowe oraz fundusze inwestycyjne, które wraz z nami angażują się w realizację zaawansowanych projektów energetycznych.

Strategie niskoemisyjne i inne analizy są opracowywane przez zespół doświadczonych ekspertów, co pozwala nam na dokładną ocenę obecnego stanu technicznego oraz identyfikację odpowiednich zastosowań dla innowacyjnych technologii. Naszym celem jest optymalizacja działalności przedsiębiorstw. Doświadczenie naszych specjalistów, aktywnie pracujących nad wieloma projektami energetycznymi, umożliwia efektywne wyznaczanie kierunków działań i technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom Państwa Firmy. Dzięki innowacyjności naszych rozwiązań technicznych, istnieje możliwość pozyskania dodatkowego finansowania w formie dotacji unijnych na realizowane projekty.

W obliczu rosnących cen mediów energetycznych, wiele firm poszukuje alternatywnych źródeł energii lub dąży do redukcji kosztów w innych obszarach działalności. Prognozy wskazują na dalszy wzrost cen energii elektrycznej w najbliższych latach, co może stanowić wyzwanie dla dużych przedsiębiorstw z rozbudowaną infrastrukturą przemysłową i produkcyjną. Jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych (ESP), proponujemy specjalny pakiet usług, który pomoże Państwa przedsiębiorstwu osiągnąć niezależność energetyczną i neutralność klimatyczną CO₂. Nasza oferta skupia się przede wszystkim na dużych i średnich przedsiębiorstwach, których roczne zapotrzebowanie na energię przekracza 3 GWh. Planowane przez nas Bezemisyjne Siłownie Energetyczne, budowane bezpośrednio na terenie Odbiorcy, będą posiadały moc minimalną 1 MW, co gwarantuje znaczącą poprawę bezpieczeństwa energetycznego i redukcję kosztów.

W ramach Programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” proponujemy szereg usług, które mogą być realizowane zarówno kompleksowo, jak i w zależności od indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Do uczestników projektu należą:

  • 19 firm technologicznych, oferujących najnowsze rozwiązania w zakresie energetyki alternatywnej,
  • 2 fundusze inwestycyjne, zapewniające solidne wsparcie finansowe dla ambitnych projektów,
  • 3 instytucje naukowe, prowadzące badania i rozwój nowatorskich technologii,
  • 3 kancelarie prawne, specjalizujące się w aspektach prawnych związanych z energetyką i ochroną środowiska,
  • 21 ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie tworzą innowacyjne koncepcje technologiczne, dostosowane do specyfiki działalności Państwa Firmy,
  • 23 biura projektowe opracowujące praktyczne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i inżynieryjne, które są nie tylko technicznie zaawansowane, ale również ekonomicznie opłacalne i przyjazne dla środowiska. Dzięki ich zaangażowaniu, projekty realizowane w ramach Programu charakteryzują się wysoką jakością wykonania, zrównoważonym podejściem do wykorzystywania zasobów oraz dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności każdej firmy uczestniczącej w Programie.

Każdy element tej współpracy ma na celu stworzenie unikalnego, dostosowanego do potrzeb modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości energetycznej. Wspólnie dążymy do tego, by nasze projekty były nie tylko odpowiedzią na obecne wyzwania związane z wysokimi kosztami energii, ale również krokiem w stronę przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta, skierowana do przedsiębiorstw o znacznym zapotrzebowaniu energetycznym, stanowi realną wartość dodaną, umożliwiającą przetrwanie i rozwój w coraz bardziej konkurencyjnym i ekologicznie świadomym środowisku biznesowym. Zapraszamy do współpracy i dołączenia do grona przedsiębiorstw, które już teraz kształtują przyszłość energetyki.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit