POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poprawa efektywności energetycznej to ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie jej zużycia, rozumiane jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego  lub  instalacji  w typowych  warunkach  ich  użytkowania  lub  eksploatacji,  do  ilości  zużycia  energii  przez  ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Celem poprawy efektywności energetycznej jest ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie, które zgodnie z ustawą o poprawie efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, realizuje się poprzez wdrażanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, czyli działań polegających na  wprowadzeniu zmian lub usprawnień  w obiekcie,  w urządzeniu  technicznym  lub  w instalacji, w wyniku  których  uzyskuje  się  jak największą oszczędność energii pierwotnej.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawiają, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i może stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wachlarz możliwości w zakresie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach nie wymagają one stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych.

Do takich działań można zaliczyć:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, efektywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy zwiększające oszczędzanie energii, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów (niski współczynnik przenikania ciepła), podwójne lub potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynku
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, ich bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne i krajowe źródła termalne do uzyskania ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.

Poprawa efektywności energetycznej jest kluczowym środkiem zaradczym w redukcji zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także w obniżeniu kosztów związanych z energią. Istnieje wiele działań, które można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.

Oto niektóre z głównych działań:

 • Audyt energetyczny: Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię. To jest punkt wyjścia do podejmowania działań poprawiających efektywność energetyczną.
 • Izolacja termiczna: Poprawa izolacji budynków, okien i drzwi pomaga zatrzymać ciepło w zimie i chłodzenie latem, zmniejszając potrzebę ogrzewania i klimatyzacji.
 • Energia odnawialna: Wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne i wiatraki, pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji gazów cieplarnianych.
 • Efektywna technologia oświetleniowa: Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak LED, oraz systemów zarządzania oświetleniem pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii.
 • Efektywność energetyczna w przemyśle: Wdrożenie technologii efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych, takie jak odzyskiwanie ciepła i optymalizacja procesów, może znacząco obniżyć zużycie energii.
 • Transport niskoemisyjny: Promowanie transportu publicznego, rowerów, samochodów elektrycznych i innych środków transportu o niskiej emisji pomaga zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.
 • Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych: Używanie energooszczędnych urządzeń, takich jak lodówki, pralki i piece, oraz regulacja temperatury w budynkach pomaga obniżyć rachunki za energię.
 • Systemy zarządzania energią: Wdrożenie systemów monitorowania i zarządzania energią umożliwia kontrolę i optymalizację zużycia energii w czasie rzeczywistym.
 • Izolacja rur i systemy ogrzewania wodnego: Poprawa izolacji rur i stosowanie energooszczędnych systemów ogrzewania wody przyczynia się do zmniejszenia strat cieplnych.
 • Programy edukacyjne i świadomość: Edukacja i świadomość pracowników, mieszkańców i innych interesariuszy na temat efektywności energetycznej i sposobów oszczędzania energii mogą przynieść pozytywne efekty.

Aby podejść do poprawy efektywności energetycznej w sposób świadomy, w pierwszej kolejności zaleca się wykonanie pełnego i rzetelnego audytu przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc. W trakcie audytu poddaje się ocenie stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikuje się obszary, w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a także przygotowuje się rekomendacje dotyczące sposobów minimalizacji nadmiernych strat z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML System

Aon

ELQ

Borga

Pexpool

Green Energy

Zpue

Dacpol

PDW

Smart Building

Copadata

Elektrometal

Eps

Zpas

Airpol

Insignia

Freo

BlueBoson

ProstaKreska

FDP

KD&D

BaseID

Rada Ekspertów

Gps

Greco

ForumID

TvGreen

Europerspektywy

ŚwiatElit